تابلو استیل

تابلو استیل

حروف برجسته استیل با کیفیت و ثبات عالی نوعی از تابلوهای حروف برجسته می باشد که جنس خام اصلی تشکیل دهنده آن ورق های استیل درجه یک می باشند.

این گونه تابلوها هم بصورت ساده و هم به صورت با پایه می تواند نصب شود که در نوع با پایه سطح حروف کمی نسبت به سطح محل نصب فاصله دارد و از پشت حروف نور  SMD  کار می شود که پس از روشن شدن تابلو نوری دور تا دور حروف از پشت نمایان می شود.

ضخامت ورق مورد استفاده mm  ۱ می باشد که بهترین جنس موجود در بازار است و به نام کشور اسپانیا وارد ایران می شود.

لبه دور حروف نیز از جنس استیل بوده که با قلع لحیم کاری می شود .

تابلو استیل

تابلو استیل